Internatleder og muligens miljøterapeut

Internatleder

Skolen trenger en internatleder i vikariat for skoleåret 2018/2019 i 100 % stilling. Elevene bor på skolen og internatleder har hovedansvar for trivsel og orden på internatene. I samarbeid med tilsynslærere og internatenes kontaktlærere skal man ha tilsyn med at elevene utfører sine fellesoppgaver. Internatlederen har hovedansvaret for det sosialpedagogiske opplegget på skolen. Internatlederen har også ansvar for booking og oppfølging av de som kommer for å holde seminarer. Det å ta kontakt med søkere for skoleåret 2019/2020 er også viktig for å avdekke behov som elever kan ha. Arbeidsoppgaver fordeles mellom internatleder og miljøterapeuter i fellesskap. Det må påregnes både noe helgejobbing og noe arbeid utenfor vanlig "kontortid", fordi elevene bor på skolen. Det avspaseres i skolens ferier.


I tilfelle intern ansettelse på internatlederstillingen, søker vi etter:

Miljøterapeut

Det er ledig vikariat som Miljøterapeut/miljøarbeider i inntil 100 % stilling fra midten av august 2018 frem til 31. mai 2019.

På linja Kreativ Livslære tar vi inn elever som har behov for tilrettelagtopplæring og som har som målsetning å bli mer selvstendig etter folkehøgskoleåret. Elevene vil i tillegg være tilknyttet en av de andre linjene på skolen for å kunne dyrke fag og interesser. Noe av tiden på skolen skal brukes til arbeidsopplæring og opplæring innen matlaging, vasking, personlig økonomi og andre ting som er viktig når man bor på hybel eller i leilighet. Elevene skal også følges opp i klassesammenheng, i samarbeid med linjelærer.

For å ivareta disse elevenes behov, søker vi etter miljøterapeut/miljøarbeider til skolen. Søkere med relevant bakgrunn og erfaring fra arbeid med ungdommer som har høytfungerende autisme, Aspergers syndrom, ADHD og konsentrasjonsvansker vil bli foretrukket. Flere av elevene har Aspergerssyndrom, så det er spesielt viktig å ha kjennskap til og erfaring fra arbeid med ungdommer som har dette. Søkere som ikke har slik erfaring kommer ikke i betraktning.


FELLES FOR BEGGE STILLINGENE:

Vi ønsker å knytte til oss tålmodige og utholdende personer som er fleksible, også når det gjelder arbeidstid. Vedkommende må like teamarbeid, samtidig som det er viktig å arbeide selvstendig.

Lønnsinnplassering i henhold til tariffavtale.

Skolen er tilknyttet Normisjon, og ansatte må gå aktivt inn for å realisere skolens kristne målsetting.

Tilsetting ut fra lover, forskrifter og avtaler. Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse. Rimelige og gode personalboliger på skolen (i utgangspunktet boplikt).

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til: Rektor Per Kristian Hammer, tlf. 62 95 65 02 / 901 29 224. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til: Styret for Bjerkely folkehøyskole, Bjerkely 7, 2266 Arneberg - før 16. juli 2018. E-post: 
rektor@bjerkely.fhs.no.