ÅRSPLAN

Alle dager før ferier er det undervisning til kl. 12.00. Skolen er stengt i feriene.

SKOLESTART

Søndag 25.august 
HØSTFERIE

7.10 – 13.10. (Ferien starter fredag 4.10. kl. 12.00. Oppstart mandag 14.10. kl. 08.30)
TV-AKSJONEN

20.10. Skoledag (gir grunnlag for en av fridagene i forbindelse med ferie)
JULEFERIE

18.12 - 6.1. (Ferien starter onsdag 18.12. kl. 12.00. Oppstart på nyåret tirsdag 7.1. kl. 08.30

PLANLEGGINGSDAG

Mandag 6.1.20
FORELDREFEST

Lørdag 1. februar
VINTERFERIE

17.2. – 24.2. (Ferien starter fredag 14.2. kl. 12.00. Oppstart tirsdag 25.2. kl. 08.30)

PLANLEGGINGSDAG

Mandag 24.2.20
PÅSKEFERIE

3.4. – 14.4. (Ferien starter torsdag 2.4. kl. 12.00. Oppstart onsdag 15.4 kl. 08.30)

PLANLEGGINGSDAGER

Tirsdag 14.4.20
AVSLUTNING 

Lørdag 9. mai