Fag og aktiviteter

Folkehøyskoleåret er annerledesåret du ikke bør gå glipp av. Folkehøyskolen er ikke som andre skoler. Skoleåret vårt er like omfattende som andre skolers men vi gjør det unna på 9 måneder. Det betyr at vi har lørdagsundervisning og at du kan få deg sommerjobb før de andre har fått tenkt seg om. Et år fritt for karakterer og eksamenspress der du får mer tid til felleskap, nye vennskap, opplevelser, personlig utvikling og dyrking av egne interesser.

Folkehøyskolen likestiller personlig utvikling, sosialt engasjement og fag. Det er ikke mulig å ta den ene og glemme de to andre. Vi bor på skolen, spiser sammen, lærer, leker, deler på fellesoppgavene, drar på tur, lar oss engasjere, tar vare på hverandre, gjør nye oppdagelser og ser nye sammenhenger. Her bygges vennskap som for mange varer livet ut.

Dette er året med store opplevelser. Spennende turmål og utfordrende oppgaver. Ganen din utfordres med nye smaker. Hjernen din utfordres med nye tanker og ideer. Hjertet ditt utvides for å gi plass til flere.

Vi ønsker å være tydelige på vårt kristne ståsted og samtidig vise raushet overfor andre oppfatninger. Her skal det være rom for følelser, undring, skepsis, erfaringer, tro og tvil, historie og kultur. Vi ønsker å møte deg der du er, som de vi er.

FOLKEHØYSKOLENS LÆRINGSARENA

Folkehøyskole er en annerledes skole hvor læring ikke nødvendigvis bare er timer med undervisning men like mye at en skal kunne prøve ting i praksis. Her er det ikke snakk om å måle dine evner i karakterer men ha et større fokus på at du skal utvikle dine evner sammen med andre. Skoletiden er hele døgnet og sosial deltakelse, fellesaktiviteter og sosialt samvær er like mye en del av ”undervisningen” som timer innenfor ditt hovedemne.

Skolens arena for læring foregår gjennom noe tradisjonell undervisning; hovedemne og fellesfagene, sosiale aktiviteter, praktiske oppgaver og andre aktiviteter. Noe av ”undervisningen” er obligatorisk og noe er ikke obligatorisk. Det vil si at du vil få påført fravær dersom du ikke deltar på det obligatoriske opplegget. Men selv om noen av aktivitetene ikke er obligatorisk så er det mye sosialt og flott som skjer også her.

UNDERVISNINGSFAGENE

Undervisningsfagene deler vi inn i to kategorier:

 1. Linjefag (obligatorisk) som i praksis er gjennomføring av opplegget på de linjene dere er kommet inn på . Det er satt av ca 14 timer i uka sammen med klassen der dere får ”undervisning”, veiledning og oppfølging av ansvarlig(e) lærer(e). I mange tilfeller må dere være innstilt på å gjøre oppgaver utover disse timene. Se mer info om hovedemnene under hver enkelt linje. Noen av linjetimene får du mulighet til å velge hva du vil fordype deg i både innenfor «din» linje og på tvers av alle linjer
 2. Fellesfag (obligatorisk) hvor dere er sammen med elever fra de andre klassene/linjene. Her må en beregne ca 12 timer i uka med fellesfag. Noen av fellesfagene har vi sammen med resten av skolen (morgensamling, skolens time og seminarer) mens andre blir delt inn i mindre grupper der en kan velge mellom forskjellige opplegg.  
  • Morgensamling: Vi begynner dagen med en fellessamling hvor det bli gitt opplysning samt at noen har et lite ord for dagen. Både lærere og elever har ”Ord for dagen” hvor vi deler tanker, dikt, sanger, fremførelser til refleksjon. Her vil du bli utfordret til å dele noe som er viktig og som betyr noe for deg.
  • Valgfag: En dag i uka har vi valgfag og her kan du velge mellom f.eks: Spill & spenning, Ballspill, Tegning, Cosplay, Rollespill, Årbok, Podcast, Trening, Brettspill etc. Gjennom året tilbys tre perioder med valgfag og titalls muligheter. Tilbudet varierer fra år til år.
  • Kroppsøving: Det er viktig for alle å holde seg i form men vi deler kroppsøving inn i to forskjellige grupper alt etter hvor mye treningsinnsats du ønsker. Noen ønsker å gå en rolig tur mens andre ønsker å kaste seg inn i en heftig innebandykamp.
  • Seminarer: Nesten hver lørdag og annenhver mandag er det seminarer som tar for seg et interessant tema. Vi har etter hvert bygget opp en portefølje med mange gode seminarister som kommer igjen år etter år.
  • Workshops: I noen uker av året setter vi av flere dager til workshops som på mange måter er et utvidet seminar hvor det er meningen at en skal arbeide intenst men et bestemt tema/oppgave. Dette skal til slutt ende opp med et synlig resultat. Vi har workshops der alle på skolen deltar mens andre ganger har fotoklassene workshops for seg, tegneserie for seg etc. Eksempel på workshops er Filmuke der grupper skal lage en kortfilm som til slutt blir vist under BIFF (Bjerkelys Interne Film Festival), Workshop med fotograf Morten Krogvold, Tegneserie-workshop med Tor Erling Naas og Sigbjørn Lilleeng, 24-timers workshop hvor du har muligheten til å vise hva du presterer under press og hvor man har det gøy sammen.

SOSIALT SAMVÆR

Flere ganger i uka er det tilbud om arrangement hvor vi prøver å finne på noe sosialt sammen.

 

 • Tirsdagskvelder: (ikke obligatorisk) Nesten hver tirsdag arrangeres en hyggekveld for alle der en finner på forskjellige ting i felleskap. Våre miljøarbeidere (2.-årselever) har hovedansvaret for disse kveldene men etter hvert blir elevene også involvert gjennom at f.eks. forskjellige internat arrangerer hyggekveld for de andre.
 • Torsdagssamling: (ikke obligatorisk) Dette er en samling hvor tanker om tro står i sentrum. Dette kan være alt fra en samling med et kristent innhold, eller at vi samtaler videre om tema fra verdifag, til at vi har sangkvelder der vi kan synge sammen.
 • Elevkvelder: (obligatorisk for klassen som arrangerer kvelden) To ganger i året har hver klasse lørdagsunderholdning for resten av skolen. Mange av disse kveldene er morsomme, varierte og går inn i historien som en av mange høydepunkter i folkehøyskoleårets.
 • Måltidene er en viktig del av det sosiale livet på skolen. ”Uten mat og drikke duger helten ikke ” heter det i et ordtak og vi tror at måltidsfelleskapet er like viktig som det å få i seg god, innholdsrik og variert mat.
 • Spontane arrangement: Det er mye spontant som foregår blandt elevene og hovedregelen er at; Det ikke blir mer moro enn det en finner på selv.

 

PRAKTISKE OPPGAVER

Praktiske oppgaver er noe dere må regne med ved flere anledninger gjennom året.

 1. Vask av rom og klær: (obligatorisk) Alle må ha en viss orden på sine rom så vask og rydding av sine rom er en del av våre rutiner. Skolen har også vaskemaskiner og tørkerom til disposisjon på hvert internat og dere må lære å ta ansvar for å holde deres egne klær rene.
 2. Fellesvask: (obligatorisk) Alle får også oppgaver med rydding og vask av fellesarealer og klasserom. Ingen har vondt av å ta et tak og når alle oppfyller sin del av ansvaret blir det mye triveligere for fellesskapet.
 3. Dugnader: (noen obligatorisk og andre ikke) Vi deltar også på dugnader i nærområdet. Noen ganger er det fordi skolen er med i et samarbeid med for eks lokale idrettsarrangører, eller at det er en del av klasseopplegget. Andre ganger ber vi om frivillige til å være med å gjør en innsats for en god sak.

AKTIVITETER

 1. Utedager: (obligatorisk) Vi prøver å arrangere noen utedager hvor alle kommer seg ut og får noen naturopplevelser. Her vil det være noe variasjon fra år til år men noen av de mest populære utedagene er: 
  • Flydag ved Starmoen flyplass med mulighet for mange aktiviteter. Her får alle anledning til å prøve en av flere aktiviteter som småfly, seilfly, eller gokart. Dersom en vil prøve flere av disse aktivitetene må en regne med å betale noe selv (ca 150-200 for hver aktivitet)
  • Skogstur: Vi bor i nærheten av finnskogen og da er det ikke noe som er mer naturlig enn å ta seg en tur i skogen. Her vil vi ha forskjellige aktiviteter og skulle det være tomt med tyttebær på kjøkkenet kjører vi en tyttebærkonkuranse.
  • Utedag på vinteren: Vi har en aktivitetsdag om vinteren hvor vi har aktiviteter utendørs som er tilpasset temperaturen. Vi holder til under to timer fra Norges største skianlegg i Trysil og det er muligheter for å reise dit. Der er det muligheter for langrenn eller alpint.
  • Annet: Det kan også komme andre aktiviteter som vi finner på mer eller mindre spontant. Vi er tross alt en folkehøyskole og her kan det meste skje.
 2. Innsamlingsaksjoner: (obligatorisk): Vi ønsker å brida til å skape en bedre verden og en konkret måte å gjøre det på er å delta på innsamlingsaksjoner. Vi har to faste aksjoner vi er med på men ofte kommer det også andre ansjoner som trenger bøssebærere og da stiller vi ofte opp. 
  • Tv-Aksjonen: (obligatorisk) Hvert år deltar hele skolen på NRK sin TV-aksjon. Vi er kanskje den viktigste bidragsyter for at Åsnes kommune kan gjennomføre denne aksjonen og da er det obligatorisk skole denne søndagen
 3. Fellesturer: (obligatorisk) Noen ganger blir det arrangert fellesturer for hele skolen eller klassen. Det kan være snakk om dagsturer eller overnattingsturer og vil variere fra år til år.