Fag og aktiviteter

Et år på folkehøyskole er like omfattende som andre skolers, og vi gjør det unna på 9 måneder. Det innebærer bl.a at vi har lørdagsundervisning. Det er ett år fritt for karakterer og eksamenspress, og som åpner for å dyrke interesser, danne nye vennskap og opplevelser og ikke minst en stor personlig utvikling. Folkehøyskolen likestiller nemlig den personlige utviklingen med fag, det er ikke mulig å ta det ene og glemme det andre. 

Vi bor sammen, spiser sammen, lærer sammen, vi leker, drar på tur og gjør nye opplevelser og oppdagelser. Vi ønsker å være tydelige på vårt kristne ståsted, og det innebærer å vise raushet over andre oppfatninger. Det er rom for følelser, undring, erfaringer, tro og tvil, til og med skepsis. Vi ønsker å møte deg der du er, som de vi er. Det er rom for alle, uansett tro eller ikke-tro.


Undervisningsfagene


Vi deler undervisningsfagene inn i to kategorier

 1. Linjefag: Obligatorisk, ca. 14 timer. I praksis er dette gjennomføring av respektive opplegg til linjen du har kommet inn på. Du får undervisning, veiledning og oppfølging av ansvarlige lærere. Du må være innstilt på å gjøre oppgaver utover disse timene. Se mer info om linjefag under hver enkelt linje.

 2. Fellesfag:Obligatorisk, ca. 12 timer. Noen av fellesfagene er sammen med resten av skolen, mens noen blir delt inn i litt mindre grupper.
  • Morgensamling: Dagen begynner med fellessamling. Vi fører fravær, og gir en del informasjon. Enten en ansatt eller en elev holder et Ord for dagen.
  • Valgfag: En dag i uka har vi valgfag. Det er mange forskjellige å velge mellom, og vi tilpasser alternativene til elevene vi har vært år. Se egen side for valgfag for å se hva vi har hatt tidligere.
  • Gym: Vi har varierte tilbud i gymmen, det er fordi vi ønsker at det skal være lystbetont å bevege seg. I hver gymtime har vi 3-4 tilbud, slik at du kan velge akkurat det du vil være med på. Det eneste vi krever, er at du deltar på det du velger.
  • Seminarer:  En stor del av folkehøyskoleåret er at du skal lære deg mer enn bare faget ditt, og det er en av grunnene til at vi har seminarer. Vi har mange temaer som kan hjelpe deg til å ta styring i ditt eget liv, som for eksempel økonomi, psykisk og fysisk helse, jobbsøking og cv skriving, samt en del teamarbeid. Vi har både eksterne og interne foredragsholdere, og vi prøver å fordele de forskjellige temaene jevnt utover skoleåret. 
  • Workshops: På hver linje er det mulighet for å ha workshop, som på mange måter er et utvidet seminar, men mer spesifikt for linjen. Disse varierer fra år til år og fra linje til linje. Her er det også både interne og eksterne som holder workshopen.


Praktiske oppgaver

 En av våre forventninger er at du deltar på det praktiske. Det innebærer bl.a:
 1. Vask av rom og klær: Obligatorisk. Alle må ha en viss orden på sine rom. Rydding og vask er en del av rutinen vi har på skolen.

 2. Fellesvask: Obligatorisk. Alle får oppgaver med rydding og vask av fellesarealer (internater) og klasserom.

 3. Kjøkkentjeneste: Obligatorisk. Alle vil ha kjøkkentjeneste èn uke i løpet av skoleåret. Kort fortalt innebærer det bl.a oppvask etter middag, ha ansvar for kveldsmaten, og vaske opp etter kveldsmaten.

 4. Dugnader: Noe obligatorisk, noe frivillig. Dette varierer fra år til år, men det hender seg at vi hjelper til med større eller mindre ting i nærområdet. Et typisk eksempel på dette er TV-aksjonen.