Fellesskap

"Det beste med Bjerkely er at det er så utrolig mange hyggelige medelever og ansatte her!" - Sitatet fra tidligere elev.

Fellesskap består av mennesker. På Bjerkely kan det bare beskrives som mangfoldig. Det består nemlig av alle oss som til enhver tid er her. Og det skapes av hver enkelt en av oss. Skolen har elever fra mange forskjellige steder i landet. Noen ganger også fra utlandet. I ni måneder er vi hverandres nærmeste naboer, klassekamerater og turkamerater. På skolen bor du i internater, det er fire av dem. Hvert internat er et lite fellesskap. Her kan du slappe av, snakke med naboen og dele på de praktiske oppgavene.


Luksusen ved å gå til dekket bord hver dag er heller ikke å forakte. I spisesalen kan vi møtes flere ganger pr dag, til mat og prat. Menyen for uka kan du sjekke ut på oppslagstavla, så vet du hva du har i vente, eventuelt å glede deg til!

I løpet av dagen vil du være deltaker og bidragsyter i mange andre små og store sammenhenger; på den linja du går på, i fellesfag og seminarer, i valgfag, i fritid og på turer. Livet er ikke likt for alle. Heller ikke hva du er interessert i. Det tar vi utgangspunkt i. Derfor forsøker vi å lage opplegg og å skape møteplasser som er varierte. På kveldstid og i helgene vil det være ulike aktiviteter, noen som er for alle og noen som er valgfrie. 

Med jevne mellomrom møtes alle til internatsamling på sin egen stue. Lørdagskveldene har vi elevkvelder eller hyggekvelder.Tirsdagskveldene er det miljøarbeiderne som står for underholdningen! De kan finne på sprell som temakvelder, konkurranser, utkledning, utfordringer eller rolige filmkvelder med snop. Tirsdagskveldene på Bjerkely er noe å glede seg til!