Skolestart

Det er mange som er spente på skolestart til høsten. I år er det ekstra spenning knyttet til Covid-19 og eventuelle konsekvenser for oppstarten i august og skoleåret ellers. På Bjerkely folkehøyskole har vi gjort noen tilpasninger til situasjonen, men i det store og hele vil skoleåret bli likt tidligere folkehøyskoleår.

Vi planlegger å starte skoleåret som normalt. Dette er basert på signaler fra myndigheter og det faktum at andre typer skoler er i ferd med å åpne opp igjen. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet betyr at hvis dette fortsetter vil det være klart for skolestart i august.

Noen endringer vil det likevel bli. Vi åpner opp for at dere som elever kan komme enten lørdag 22. august, eller søndag 23. august. I startfasen vil vi legge opp til at elevene holder seg mest sammen i en tidagersperiode til vi vet at elevene er symptomfrie. Dette til det beste for elevene og samfunnet rundt. Solørsistriktet har ikke vært spesielt berørt av Covid-19. 


Fellesturen til Tallinn på høsten tar vi i stedet til våren, og vi reiser ikke på turer før jul og vi får klarsignal fra myndighetene om at det er forsvarlig. Her er det flere faktorer som spiller inn, blant annet korona-situasjonen dit vi planlegger å reise til. Dette vil vi tilpasse oss til, og planlegge turene i forhold til dette.

Vi kommer til å ha fokus på smittevern og hygiene i tiden som kommer. Både på skoleområdet, når ansatte og elever reiser til og fra skolen, og når vi er i offentligheten. Elevene kommer til å få gjennomgang i smittevern og hygiene ved oppstart. Renholdet har blitt tilpasset situasjonen med økt fokus på desinfisering av overflater som berøres ofte.

Vi har satt av separate lokaler til elever som viser symptomer på smitte, eventuelt blir syke. Vi har kort vei til nærmeste legekontor og et godt samarbeid er allerede på plass.

Vi følger rådene fra folkehelseinstituttet og samarbeider med kommuneoverlegen i forberedelsene til skoleåret. Folkehelseinstituttet kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner. Det har ikke kommet egen veileder for folkehøyskolene enda, men vi har fått beskjed om at den er klar tidlig i august. Imidlertid har vi laget en smittevernplan for Bjerkely i samarbeid med blant annet kommuneoverlegen i distriktet.

Vi følger med på utviklingen og rådene som kommer fra myndighetene. Skolestart er fortsatt et stykke unna og det er flere ting som kan endre seg. Uansett så skal vi tilpasse oss slik at våre elever har det trygt på skolen. Vi gleder oss til skolestart og å få elever på skolen!

Du kan lese mer om Corona og folkehøyskoler på https://www.folkehogskole.no/korona