Info Covid-19

Vi har til enhver tid en smittevernplan på Bjerkely folkehøyskole. Denne blir utarbeidet og oppdatert i samråd med kommuneoverlegen. Iblant kan det hende man må innføre hastetiltak og begrensninger på å reise ut fra skolen. Det vil hele tiden være vurderinger i forhold til nasjonale og lokale regler.   


I og med at alle elever (og noen ansatte) bor på skolen, vil vi være forsiktige. Ansatte skal holde større avstand til elevene enn det elevene behøver å gjøre seg imellom. Vi er en kohort, og på skoleområdet opptrer vi som vi alltid har gjort med hverandre. Bortsett fra at vi vasker oftere og sørger for at vi vasker og spriter hender ofte. Folkehøyskole er et veldig trygt sted å være når det er smitte ellers i samfunnet, da vi kan holde oss for oss selv på skoleområdet.  Her får vi servert mat fire ganger om dagen og vi har undervisning på en stort sett normal måte.