Velkommen til Kreativ Café

Kreativ Café er Bjerkely Folkehøyskoles eget galleri og café for elevene. Følg med på denne siden for aktuelle utstillinger, åpningstider og annen informasjon. Til daglig bruker elevene lokalet som sin egen café, hvor elevene på Kreativ Livslære baker og selger enkelte kioskvarer til de andre elevene. God og meget smakfull arbeidstrening.

På galleriet settes det også opp utstillinger av elevenes elevarbeider.