Velkommen til Kreativ Café

Kreativ Café er Bjerkely Folkehøyskoles eget galleri og café for elevene. Lokalet ligger i første etasje på det røde huset til venstre i innkjøringen til skolen. Følg med på denne siden for aktuelle utstillinger, åpningstider og annen informasjon. Til daglig bruker elevene lokalet som sin egen café, hvor noen av elevene baker og selger enkelte kioskvarer til de andre elevene. God og meget smakfull arbeidstrening.

På galleriet settes det også opp utstillinger av elevene. En utstilling som elevene får i oppgave om å sette opp er ”Da ordet ble bilder”. En utstilling inspirert av forskjellige tolkninger av vers eller setning fra bibelen. Vi har hatt kjente tegneserieskapere som Tor Erling Naas og Sigbjørn Lilleeng, og den store norske fotografen Morten Krogvold til å åpne disse utstillingene.