Kokker og kjøkkenassistenter. Skolesekretær.

Kokk/kjøkkenassistenter

Skolen trenger to kokker/kjøkkenassistenter i engasjementstilling for skoleåret 2018/2019 i 100 % stilling. Det er mulighet for fast ansettelse.

Elevene bor på skolen og siden dette er hjemmet deres i ni måneder ønsker vi å gi de omsorg også gjennom god og næringsrik mat. Vi har elever med allergier og vi ønsker en personer som både er kreative og gode på å lage mat tilpasset bl.a. laktoseintelerante og glutenallergikere.

Ansatte på kjøkkenet har en kjøkkenleder som overordnet, og man jobber teambasert med gode muligheter til å kunne skape god og velsmakende mat. Arbeidstiden følger også skolens ferier, men på sommeren har vi en del utleievirksomhet som innebærer drift på kjøkkenet.

Stillingene innbefatter også en del renhold i tillegg til matlaging.


Kjøkkenassistenter

Skolen vil ansette kjøkkenassistenter i hel-/ eller deltidsstillinger som kan arbeide i turnus.

Arbeidet vil til en stor del bestå av renhold av kjøkken, fellesarealer og internat. Noe tilrettelegging av mat og servering inngår også blant arbeidsoppgavene.

Nærmeste overordnet er kjøkkenleder.


Skolesekretær


Skolen trenger en skolesekretær i vikariat for skoleåret 2018/2019 i
100 % stilling.
 
Skolesekretæren utgjør skolens administrasjon sammen med rektor.
Arbeidsoppgaver: Blant annet betjening av sentralbord, elevopptak/registrering, elevregnskap og annet forefallende kontorarbeid. Flere arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen i henhold til skolesekretærs kvalifikasjoner. Personlige egenskaper blir vektlagt ved tilsetting. 


Felles for stillingene

Vi ønsker å knytte til oss tålmodige og utholdende personer som er fleksible, også når det gjelder arbeidstid. Vedkommende må like teamarbeid, samtidig som det er viktig å arbeide selvstendig.

Lønnsinnplassering i henhold til tariffavtale. Skolen kan være behjelpelig med bolig.

Skolen er tilknyttet Normisjon, og ansatte må gå aktivt inn for å realisere skolens kristne målsetting.

Tilsetting ut fra lover, forskrifter og avtaler. Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse. Rimelige og gode personalboliger på skolen.

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til: Rektor Per Kristian Hammer, tlf. 62 95 65 02 / 901 29 224. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til: Styret for Bjerkely folkehøyskole, Bjerkely 7, 2266 Arneberg - før 13.august 2018. E-post: rektor@bjerkely.fhs.no.