Ledige stillinger på Bjerkely folkehøyskole som internatleder og miljøterapeutInternatleder


Vår internatleder går over i annen stilling og vi ønsker å tilknytte oss en person som ønsker å arbeide med ungdom, og som kan være en ressurs inn i et spennende felleskap med øvrige ansatte for å videreutvikle skolens undervisningstilbud og sosiale fellesskap.


Fra 1.2.2020 skal det tilsettes en internatleder i fast 100 % stilling. Internatlederen har hovedansvar for elevenes trivsel på skolen. Dette innebærer alt fra kontakt med elever gjennom opptaksprosessen til skolen og oppfølging av elevers helse og utfordringer gjennom skoleåret. Ansvar for tilrettelegging av sosiale aktiviteter og fellesoppgaver for elevene og andre relevante oppgaver i samarbeid med andre team på skolen. Internatleder arbeider spesielt tett med teamet for Kreativ Livslære, ei botreningslinje for elever med særskilte behov. Erfaring i arbeid med ungdommer med utfordringer, spesielt sosialt, vil bli vektlagt. 

Stillingen er tillagt sosialpedagogisk arbeid/miljøarbeid etter folkehøyskolens opplegg. 


Skolen er tilknyttet Normisjon, og ansatte må gå aktivt inn for å realisere skolens kristne målsetting og internatlederen må derfor ha en kristen tilhørighet. Internatlederen inngår i ledergruppen for skoleutvikling.


Det må påregnes fleksibel arbeidstid. Tilsetting ut fra lover, forskrifter og avtaler. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Skolen har rimelig og god bolig på skolen (i utgangspunktet boplikt), eller man må bo i nærheten av skolen. 


Spørsmål vedrørende stillingen (helst pr. e-post) kan rettes til:

Rektor Per Kristian Hammer – telefon 901 29 224, hammer@bjerkely.fhs.no

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til:

hammer@bjerkely.fhs.no innen 25.11.2019 
Miljøterapeut/miljøarbeider

Det er ledig engasjement som Miljøterapeut/miljøarbeider i inntil 100 % stilling umiddelbart og ut skoleåret 2019/2020, med mulighet for forlengelse. Engasjementet skyldes et større opptak av elever med særskilte behov dette skoleåret enn tidligere år.

På linja Kreativ Livslære tar vi inn elever som har behov for tilrettelagt opplæring og som har som målsetning å bli mer selvstendig etter folkehøgskoleåret. Elevene vil i tillegg være tilknyttet en av de andre linjene på skolen for å kunne dyrke fag og interesser. Noe av tiden på skolen skal brukes til arbeidsopplæring og opplæring innen matlaging, vasking, personlig økonomi og andre ting som er viktig når man bor på hybel eller i leilighet. 
Elevene skal også følges opp i klassesammenheng, i samarbeid med linjelærer.

For å ivareta disse elevenes behov, søker vi etter miljøterapeut/miljøarbeider til skolen. Flere av elevene har Aspergers syndrom og/eller forskjellige grader av ADHD, så det er spesielt viktig å ha kjennskap til og erfaring fra arbeid med ungdommer som har dette. Søkere som ikke har slik kompetanse kommer ikke i betraktning.

Vi ønsker å knytte til oss en tålmodig og utholdende person som er fleksibel, også når det gjelder arbeidstid. Vedkommende må like teamarbeid, samtidig som det er viktig å arbeide selvstendig.

Lønnsinnplassering i henhold til tariffavtale. Det må påregnes arbeid innenfor turnus.

Skolen er tilknyttet Normisjon, og ansatte må gå aktivt inn for å realisere skolens kristne målsetting. Tilsetting ut fra lover, forskrifter og avtaler. Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse. Rimelige og gode personalboliger på skolen (i utgangspunktet boplikt).

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: Rektor Per Kristian Hammer, tlf. 62 95 65 02 / 901 29 224. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til: 
hammer@bjerkely.fhs.no innen 25.11.2019.