Internatavgiften er kostnadene for å bo og leve på Bjerkely. Avgiften dekker blant annet dobbeltrom, mat, fyring, strøm, kjøkken etc. For spørsmål om internatavgiften, kontakt oss. Har du behov for spesiell diett, grunnet allergi eller lignende, må du regne med noe ekstra kostnad i forbindelse med dette. Ønsker du enkeltrom, koster dette ekstra.


INTERNATAVGIFT         kr 75 000,- + tillegg på kr 500,- / måned om du har behov for diett

 ENEROMSTILLEG         kr 10 000,- 

FELLESAVGIFT               kr 22 000,-

LINJEAVGIFT                  kr 17 000,- (kr. 19 000,- for Cosplay & Foto)


Turkostnader og enkelte aktivitetskostnader kommer i tillegg til dette. Tallinnturen på høsten er inkludert i fellesavgiften, men du må regne med å betale for noen måltider. Den frivillige vårturen til Budapest koster fra ca. kr. 8 000,- . Endelig beløp avhenger bl.a. av hvor mange som melder seg på denne turen. Noen linjer reiser også på dagsturer f.eks. til Oslo. De fleste måltider på linjeturer må du betale selv. 

Du har mulighet til å dekke skoleåret med lån og stipend fra Lånekassen, noe vi anbefaler. 
Lån og borteboerstipend for skoleåret 2020/21 er på kr 112 290,- + et eventuelt reisestipend fra Lånekassen for hjemreise. Reisestipendet fra Lånekassen beregnes ut fra avstand til hjemstedet ditt. Etter avsluttet og godkjent skoleår vil 40% bli omgjort til stipend (som du ikke skal betale tilbake til Lånekassen).

På Lånekassen sine nettsider ( www.lanekassen.no ) finner du søknadsskjema, svar på spørsmål og satser for skoleåret. Du kan søke når du ønsker det, etter at du har fått bekreftet skoleplass hos oss. Hvis du er tidlig ute, vil tilsagnsbrevet fra Lånekassa vente på deg her når skoleåret begynner (det blir sendt til skolen). Det undertegnes av deg og sendes til lånekassa, og etter noen få dager har du det første månedsbeløpet inne på din konto.

Ønsker du å være med på de heftigste turene, kjøpe masse flott utstyr for å bruke på skolen og er en storforbruker av lommepenger bør du nok spare opp disse pengene på forhånd.
Totalpris for skoleåret vil altså variere fra elev til elev, avhengig av linje, rom og turalternativ. Stipend og lån fra Lånekassen vil kunne dekke det meste av dette.

 Innmeldingsavgiften er på kr 2 400,-.  Denne betales så fort du har takket ja til skoleplassen. Først når innmeldingsavgiften er betalt blir du registrert som elev på Bjerkely.
Fellesavgiften dekker en del fellesutgifter som generelt materiell, kopiering og noen utgifter i forbindelse med reise og opphold på dagsturer og overnattingstur. Fellesturen til Tallinn dekkes også.


Linjeavgiften dekker utstyr, materiell, småturer og andre ting tilknyttet klassen din. 
TURER
Kostnader for turene (bortsett fra Tallinn) kommer i tillegg til kostnadene nevnt over. Tur på våren går til Budapest og er frivillig. Andre kostnader i forbindelse med turene, som lommepenger, shopping, mat og andre ting kommer i tillegg, og dekkes ikke av skolen. Noen av turene har et eller flere måltider inkludert i prisen. Tilleggskostnader vil variere fra tur til tur.

TILLEGGSKOSTNADER
Tilleggskostnadene er alle kostnader som ikke går under de fastsatte avgiftene. Dette varierer veldig fra hvilken klasse du går i, hvilke aktiviteter du ønsker å delta på og lignende.
Noen eksempler på tilleggskostnader (andre kostnader kan komme i tillegg):
     De forskjellige linjene kan ha egne tilleggsutgifter til blant annet kortere turer.
    Enkelte valgfag kan også ha tilleggskostnader (som regel fra kr. 100,- til kr. 300,-). De fleste valgfagene betaler du ikke noe ekstra for.
Om du har behov for annen mat enn det som serveres fordi du er veganer, har gluten-, eller laktoseintoleranse eller noe annet, så fakturerer vi kr. 500,- ekstra pr. måned (legges til internatavgiften).
Hvis du velger å si opp skoleplassen din etter at du har begynt eller må slutte av andre årsaker, vil det tilkomme et avbruddsgebyr som tilsvarer 6 ukers ekstra betaling for internatavgiften inkl. evt. enkeltromstillegg. Linjeavgift og Fellesavgift må betales for resten av semesteret. Dette gjelder uansett årsak til at du slutter.