Det er litt forskjellig utstyr som kreves for hver linje. Før du søker er det lurt at du leser om linjen du skal søke på, slik at du vet hva vi forventer av deg og hva du trenger å ha med for å gjennomføre skoleåret. Det er også lurt å søke på to linjer, slik at du har et førstevalg og et andrevalg. Vi prøver alltid å etterkomme slik at alle får det de helst vil gå, forutsett at vi har plass på linjen du søker på. Vi har ingen opptakskrav hos oss, men på noen linjer lønner det seg å ha litt forkunnskap til faget.

18-årsgrense
På Bjerkely har vi i utgangspunktet 18 års aldersgrense. Hvert år har vi noen elever som er under 18, så du må gjerne søke, du må da være forberedt på en litt annen søkeprosess. Vi tar først kontakt med deg per telefon, og vil nok mest sannsynlig invitere deg til et besøk. Målet med besøket er å bli kjent med deg, og bl.a snakke litt om motivasjon for skoleåret, før vi eventuelt gir deg tilbud om skoleplass.

Hvordan søker jeg?
Du trenger en pc, et nettbrett eller en telefon, og når du er inne på hjemmesiden vår her, ser du en knapp hvor det står «søk nå». Gå inn der og fyll ut skjemaet, og trykk på send. 
Du lurer kanskje på hva du kan/bør skrive i søknaden din? Her kommer noen tips om hvordan du kan sende inn en så utfyllende søknad som mulig. Vi vil gjerne høre fra deg og snakke med deg, så selv om vi ber om kontaktinformasjon til foresatte i søknaden, er det deg vi kommer til å kontakte hvis vi har spørsmål om søknaden din. Vi tar kontakt per telefon. Vær påpasselig at all informasjon du legger i søknaden stemmer. Eventuelt tilbud kommer på mail.

Motivasjon
Vi vil gjerne at du i søknaden skriver litt om din motivasjon, både for faget og for folkehøyskole generelt. Har du f.eks et spesielt mål for året? Vi forventer at du engasjerer deg både faglig og sosialt, og også i fellestjenestene du vil få i løpet av skoleåret. Fellestjenester innebærer bl.a vask av internat og klasserom, kjøkkentjeneste og ryddetjeneste.

Fortell om deg selv
Du må gjerne fortelle litt om deg selv, hvis du har en hobby eller om du har et ønske om å lære deg noe spesielt i løpet av året osv. Det du skriver i søknaden er vårt utgangspunkt til å bli kjent med deg, så det er viktig at du er åpen og ærlig i søknaden din. Hvis du velger å ikke oppgi informasjon slik at du blir tatt opp på feil grunnlag forbeholder vi oss retten til å trekke tilbake tilbud om skoleplass.

Det er viktig for oss og påpeke at tidligere utfordringer i skolehverdagen ikke trenger å være noe vi fokuserer på hos oss, men det er lurt av deg å informere om det slik at vi kan jobbe sammen om å få et så godt skoleår som mulig.

Vedlegg
Vi ønsker at du sender med siste vitnemål. Hvis du i tillegg har relevant dokumentasjon på eventuelle diagnoser eller andre utfordringer som vil påvirke undervisning og/eller sosial og praktisk hverdag på skolen, er det en stor fordel å legge det ved søknaden. Du kan også alltid ettersende vedlegg på mail eller per post hvis du har dokumenter med sensitiv informasjon. Hvis du planlegger å gjøre det, noter gjerne det i søknaden din.

Karakterer og fravær
Vi kommer ikke til å vurdere søknaden ut ifra karakterene dine, men vi ser på helheten, og da da bl.a fravær. Hvis du har mye fravær på arbeid/tidligere skolegang er det lurt å forklare hvorfor i søknaden. Dette er også noe som hjelper oss å bli bedre kjent med deg. Det er grunnen til at vi ønsker det siste vitnemålet/karakterutskriften du har fått.
Har du ikke fått svar på søknaden?
Det kan ta litt tid før søknaden din blir behandlet. Vanlig prosedyre etter sendt søknad vil være at du får en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Det er ingen søknadsfrist til folkehøyskoler, men opptaket begynner 1.februar. Det vil si at det er lurt å søke tidlig. Jo før du søker, jo større sannsynlighet er det for at du får plass på linjen du ønsker. Hvis vi lurer på noe med søknaden din eller vil snakke litt mer med deg, tar vi kontakt før du eventuelt får noe tilbud. Det kan hende vi også vil invitere deg til et besøk for å bli bedre kjent før vi vurderer om vi skal tilby skoleplass.

Hvordan får jeg svar?
Du får både bekreftelser og tilbud om skoleplass på mail, så det er viktig at du skriver riktig e-post adresse i søknaden din.

Hvordan tar jeg imot plassen?
Du takker ja på mailen du får med tilbud om plass. (Du sier også nei hvis du ikke vil ha plassen likevel). Deretter betaler du en innmeldingsavgift på ke 2400,-. Så fort den er betalt regnes du som elev hos oss.

Hva skjer etter det?
Da du har betalt og regnes som elev, vil du få mer informasjon om oppstart, skoleåret generelt, pakkeliste osv. i løpet av sommeren. Det er også bare å ta kontakt hvis du lurer på noe. Det er lurt å søke om stipend allerede da du har betalt innmeldingspengene.
Har du ikke fått svar på søknaden?
Det kan ta litt tid før søknaden blir behandlet. Vanlig prosedyre etter sendt søknad vil være at du får en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Det er ingen søknadsfrist til folkehøyskoler, men opptaket begynner 1.februar. Det vil si at det er lurt å søke tidlig. Jo før du søker, jo større sannsynlighet er det for at du får plass på linjen du ønsker. Hvis vi lurer på noe med søknaden din eller vil snakke litt mer med deg, tar vi kontakt. Det kan hende vi også vil invitere deg til et besøk for å bli bedre kjent før vi vurderer om vi kan tilby skoleplass.

Hvordan får jeg svar?
Du får både bekreftelser og tilbud om skoleplass på mail, så det er viktig at du skriver riktig e-post adresse i søknaden din.

Hvordan tar jeg imot plassen?
Du takker ja på mailen du får med tilbud om plass. (Du sier også nei hvis du ikke vil ha plassen likevel). Deretter betaler du innmeldingsavgift på kr 2400,-. Så fort den er betalt regnes du som elev hos oss.

Hva skjer etter det?
Da du har betalt og regnes som elev, vil du få informasjon om oppstart, skoleåret generelt, pakkeliste osv. i løpet av sommeren. Det er også bare å ta kontakt hvis du lurer på noe. Det er lurt å søke om stipend allerede da du har betalt innmeldingspengene.