"Det beste med Bjerkely er at det er så utrolig mange hyggelige medelever og ansatte her!" - Sitatet fra tidligere elev.


Fellesskap består av mennesker. På Bjerkely kan det bare beskrives som mangfoldig. Det består nemlig av alle oss som til enhver tid er her. Og det skapes av hver enkelt en av oss. Skolen har elever fra mange forskjellige steder i landet. Noen ganger også fra utlandet. I ni måneder er vi hverandres nærmeste naboer, klassekamerater og turkamerater. På skolen bor du i internater, det er fire av dem. Hvert internat er et lite fellesskap. Her kan du slappe av, snakke med naboen og dele på de praktiske oppgavene.

Internatlivet

"Det beste ved å bo på internat er alle naboene, og at det er så kort vei til skolen." - sitat fra tidligere elev.


Hvert internat er et lite fellesskap. Her kan du slappe av, snakke med naboen og dele på de praktiske oppgavene. Det betyr at du har folk rundt deg hele tida – på godt og vondt. Det er lettvint, alt på ett sted: bo, spise, leke, lære, være og oppleve!


Det finnes flere fordeler ved å bo på internat. Har du ikke søsken? Ikke noe problem, nå kan du nemlig få et helt internat å både krangle og leke med. Eller har du små søsken som du er lei av å passe på? Nå kan du heldigvis overlate de til foreldrene dine, mens du flytter inn sammen med folk på din egen alder. Det finnes vel ingen lek uten regler, og på Bjerkely har vi satt ned noen enkle husregler, for at leken skal holdes til fellesskapets beste.


 • Det er obligatorisk oppmøte til timer og en del fellesarrangementer
 • Det skal være stille på internatet fra kl. 23:00, lørdager kl. 01:00
 • Man skal vise respekt for andre på skolen
 • Skolen skal være rusfri
Vi deler undervisningsfagene inn i to kategorier

 1. Linjefag: Obligatorisk, ca. 14 timer. I praksis er dette gjennomføring av respektive opplegg til linjen du har kommet inn på. Du får undervisning, veiledning og oppfølging av ansvarlige lærere. Du må være innstilt på å gjøre oppgaver utover disse timene. Se mer info om linjefag under hver enkelt linje. 
 2. Fellesfag:  Obligatorisk, ca. 12 timer. Noen av fellesfagene er sammen med resten av skolen, mens noen blir delt inn i litt mindre grupper.

  • Morgensamling: Dagen begynner med fellessamling. Her blir det gitt informasjon. Enten en ansatt eller en elev holder et Ord for dagen.
  • Valgfag: En dag i uka har vi valgfag. Det er mange forskjellige å velge mellom, se valgfag for å se hva vi har hatt tidligere.
  • Gym: Vi har varierte tilbud i gymmen, både gå tur, opplegg i gymsalen, treningsrom og yoga. Å bevege seg skal være lystbetont, derfor har vi alternativer som passer for de fleste.
  • Seminarer: Nesten hver lørdag og annenhver mandag er det seminarer som tar for seg et tema. Vi har både interne og eksterne foredragsholdere som er innom. 
  • Workshops: På hver linje er det mulighet for å ha workshop, som på mange måter er et utvidet seminar, men mer spesifikt for linjen. 
x