Elevjubileum

Jubileum 2020 utsettes
Kjære alle som hadde tenkt seg på jubileumshelgen i juni. På grunn av covid-19 har vi dessverre verken lov eller mulighet til å avholde jubielum i år. Vi kommer sterkere tilbake neste år, og vil invitere dere til en helg da. Tidspunktet må vi komme tilbake til. Hjelp oss gjerne med å spre ordet til alle dette måtte berøre. Vi ses!"