Kreativ Livslære

Kreativ Livslære er ei kombinert fag- og botreningslinje. Her får du lære både å bo i fellesskap med andre og det å klare deg på egenhånd. Det innebærer å ta ansvar og hensyn i forhold til deg selv og andre. Temaer vi vil ha fokus på er enkelt matlaging, renhold og orden, vask av tøy, bruk av offentlige transportmidler, personlig økonomi og noe arbeidstrening.

Du får i tillegg fordype det i et fag du er interessert i. Linjene du kan velg blant er Foto, Tegneserie, Spillutvikling eller Cosplay & Cons.
Vi har plass til 10 elever på denne linja.

De fleste av elevene på denne linja har enten ADHD, Aspergers syndrom eller høytfungerende autisme. Linjetilbudet er derfor tilpasset elever med disse diagnosene og søkere med denne bakgrunnen vil derfor bli prioritert ved opptak.


Turer

I løpet av året blir det både store og små turer til inn- og utland. Kostnader til tur kommer utenom skolepengene.

Krav

Du må ha en varig nedsatt funksjonsevne pga. sykdom, skade eller lyte. Dette må være vurdert på bakgrunn av en uttalelse/vurdering fra en kompetent fagperson.

Målsetting

Vi ønsker å gi deg mer kunnskap innenfor et fagfelt som du interesserer deg for, samtidig som du får trening i å bli mer selvstendig, og du får utviklet dine evner til å kommunisere og samarbeide med andre i et trygt læringsmiljø.