Kreativ Livslære

Kreativ Livslære er ei kombinert fag- og botreningslinje. Her vil du lære både å bo i fellesskap med andre og det å klare deg på egenhånd. Det innebærer å ta ansvar og hensyn i forhold til deg selv og andre. 

Du skal i tillegg fordype deg i en annen faglinje som du må være interessert i. Linjene du kan velg blant er Foto, Tegneserie, Spillutvikling eller Cosplay & Cons. Du kan derfor ikke bare ha botrening, men skal også velge et fag i tillegg. På søknadsskjemaet skriver du derfor Kreativ Livslære som førstevalg, og deretter faglinja som du ønsker, som andrevalg. Da forstår vi hvilken kombinasjon du ønsker.

Vi har plass til inntil 12 elever på Kreativ Livslære.


Undervisning

Undervisningen på Kreativ Livslære foregår både individuelt og i mindre grupper. En dag i uka har vi vårt eget opplegg, hvor vi har undervisning i ulike temaer. Da har vi fokus på å lære om:
·        Selvinnsikt
·        Kommunikasjon
·        Samarbeid
·        Normer, regler og praktisk orientering i samfunnet
·        Personlig økonomi
·        Skrive søknad om jobb, cv og jobbintervju  
·        Sammenheng mellom fysisk og psykisk helse
·        Åpenhet omkring utfordringer og ressurser når man har diagnoser
·        Rengjøring, vask av klær og matlaging
Denne dagen har vi også arbeidstrening. Kreativ Livslære driver en egen elevkafè, der selger vi deilig egenprodusert bakst til de andre elevene på skolen. Kafèen er åpen en kveld i uka og er en koselig og sosial aktivitet på skolen!
Vi lærer også å lage enkle næringsrike middager, som vi spiser sammen med de andre på gruppa som en hyggelig avslutning på dagen.  


Turer

I løpet av året blir det både store og små turer til inn- og utland. Kostnader til tur kommer utenom skolepengene.


Krav

Du må ha en varig nedsatt funksjonsevne pga. sykdom, skade eller lyte. Dette må være vurdert på bakgrunn av en uttalelse/vurdering fra en kompetent fagperson. De fleste av elevene på denne linja har ADHD/ADD, og/eller diagnoser innenfor autismespekteret (høytfungerende, som for eksempel Aspergers syndrom). Linjetilbudet er derfor tilpasset elever med disse diagnosene og søkere med denne bakgrunnen vil derfor bli prioritert ved opptak.


Utstyr

Hva som kreves av utstyr er avhengig av hvilket annet fagtilbud du har.

Målsetting

Vi ønsker å gi deg mer kunnskap innenfor et fagfelt som du interesserer deg for, samtidig som du får trening i å bli mer selvstendig, og du får utviklet dine evner til å kommunisere og samarbeide med andre i et trygt læringsmiljø.