Kreativ Livslære er ei kombinert fag- og botreningslinje. Her vil du lære både å bo i fellesskap med andre og det å klare deg på egenhånd. Det innebærer å ta ansvar og hensyn i forhold til deg selv og andre. Du skal i tillegg fordype deg i en annen faglinje som du må være interessert i. Linjene du kan velg blant er Foto, Tegneserie, Spillutvikling eller Cosplay & Cons. Du kan derfor ikke bare ha botrening, men skal også velge et fag i tillegg. På søknadsskjemaet skriver du derfor Kreativ Livslære som førstevalg, og deretter faglinja som du ønsker, som andrevalg. Da forstår vi hvilken kombinasjon du ønsker. Vi har plass til inntil 12 elever på Kreativ Livslære.

Undervisningen på Kreativ Livslære foregår både individuelt og i mindre grupper. En dag i uka har vi vårt eget opplegg, hvor vi har undervisning i ulike temaer. Da har vi fokus på å lære om:

Selvinnsikt

Kommunikasjon

Samarbeid

Normer, regler og praktisk orientering i samfunnet

Personlig økonomi

Skrive søknad om jobb, cv og jobbintervju

Sammenheng mellom fysisk og psykisk helse

Åpenhet omkring utfordringer og ressurser når man har diagnoser

Rengjøring, vask av klær og matlaging

Denne dagen har vi også arbeidstrening. Kreativ Livslære driver en egen elevkafè, der selger vi deilig egenprodusert bakst til de andre elevene på skolen. Kafèen er åpen en kveld i uka og er en koselig og sosial aktivitet på skolen!

Vi lærer også å lage enkle næringsrike middager, som vi spiser sammen med de andre på gruppa som en hyggelig avslutning på dagen.

Hva som kreves av utstyr er avhengig av hvilket annet fagtilbud du har.

Du må ha en varig nedsatt funksjonsevne pga. sykdom, skade eller lyte. Dette må være vurdert på bakgrunn av en uttalelse/vurdering fra en kompetent fagperson. De fleste av elevene på denne linja har ADHD/ADD, og/eller diagnoser innenfor autismespekteret (høytfungerende, som for eksempel Aspergers syndrom). Linjetilbudet er derfor tilpasset elever med disse diagnosene og søkere med denne bakgrunnen vil derfor bli prioritert ved opptak.

Vi ønsker å gi deg mer kunnskap innenfor et fagfelt som du interesserer deg for, samtidig som du får trening i å bli mer selvstendig, og du får utviklet dine evner til å kommunisere og samarbeide med andre i et trygt læringsmiljø.

I løpet av året blir det både store og små turer til inn- og utland. Kostnader til tur kommer utenom skolepengene.

Type avgift
Pris
INTERNATAVGIFT
kr 72 000,- + tillegg på kr. 500,-/måned om du har behov for diett (se under)
ENEROMSTILLEGG
 kr 10 000,-
FELLESAVGIFT
 kr 22 000,-
LINJEAVGIFT
 kr 14 000,- (kr. 16 000,- for Cosplay & Cons)
Turkostnader og enkelte aktivitetskostnader kommer i tillegg til dette. Tallinnturen på høsten er inkludert i fellesavgiften, men du må regne med å betale for noen måltider. Foto reiser til Kristiansund til Nordic Light Events og Tegneserie og Spillutvikling reiser til Raptusfestivalen i Bergen. E-Sport reiser på DreamHack i Sverige. Du må betale kr. 1 000,- i egenandel på disse turene, mens resten dekkes av linjeavgifta. De fleste måltider må du betale selv. Spillutvikling reiser også til SpillExpo på Lillestrøm. Denne turen dekkes av linjeavgifta. De øvrige vårturene koster fra ca. kr. 6 000,- til ca. kr. 20 000,-. Endelige beløp avhenger bl.a. av hvor mange som reiser til det enkelte sted. Se flere opplysninger under fanen "Turer". Noen linjer reiser også på dagsturer f.eks. til Oslo, og enkelte av disse turene må du regne med å betale selv. 


LINJEAVGIFTEN
Linjeavgiften dekker utstyr, materiell, småturer og andre ting tilknyttet klassen din. Raptusfestivalen som Tegneserie- og de som ønsker det fra Spillutviklingsklassen, og Nordic Light Events som Fotoklassen reiser til, dekkes av linjeavgifta. En egenandel på kr. 1 000,- må betales for disse turene.

TURER
Kostnader for turene (bortsett fra Tallinn) kommer i tillegg til kostnadene nevnt over. Prisene varierer mellom reisestedene. Tur på våren er obligatorisk for alle elever.
Andre kostnader i forbindelse med turene, som vaksine til turer, lommepenger, shopping, mat og andre ting kommer i tillegg, og dekkes ikke av skolen. Noen av turene har et eller flere måltider inkludert i prisen. Tilleggskostnader vil variere fra tur til tur.For mer informasjon om økonomi, se her.

Bildegalleri